-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1538 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

ضمن تقدير و تشكر بابت پاسخ نامة شماره 28944 و ارسال يك جلد توضيح المسايل، به اطلاع مي رسانم كه فعاليت هاي گسترده اي را به شرح پيوست در منطقة خود مديريت مي كنم و با مشكلات متعددي روبرو شده ام. با توجه به وضعيت مالي خود كه در نامه پيش توضيح دادم، تقاضاي مساعدت وهمكاري دارم. 22 سال دارم و داراي ديپلم حسابداري هستم و 37 واحد دورة كارداني حسابداري را پاس كرد ه ام، ولي به علت مشكلات مالي نتوانستم به تحصيل خود ادامه دهم. علاقة خاصي به دروس حوزه و فلسفه و عرفان دارم. آيا مي توانم در حوزه ثبت نام كنم؟

برادر گرامي! از اعتماد شما تشكر ميكنيم. يكي از ابعاد وجودي انسان خيرگرايي است كه به شكل فردي و اجتماعي تجلي مي يابد. فعاليت هاي گستردة شما، گوياي شكوفايي اين ميل دروني است كه در عرصة اجتماعي تبلور يافته، و شايستة تحسين و تمجيد است. پاسخ به شرح زير است:

1ـ از اين كه به خاطر تنگناي معيشت نتوانستيد به تحصيل خود در مقطع كارداني ادامه دهيد، متأسفيم. براي بهره بردن از حوزة علميه، لازم است به حوزه علمية شهرستان خود يا همجوار مراجعه كنيد. مركز مديريت حوزة علمية قم فعلاً از داوطلبان شهرستاني پذيرش ندارد مگر اين كه پاية ششم حوزوي را در شهرستان خوانده باشند.

جهت اطلاع بيشتر به دفتر حوزه هاي علميه شهرستان هاي نزديك به محل خود مراجعه كنيد و در اطلاعية پيوست، شرايط ثبت نام و پذيرش حوزه هاي علمية سراسر كشور در سال تحصيلي 82 ـ 83 را مطالعه كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.